Зүлгэн болон навчны уут

  • Зүлэгний навчны уут/Цэцэрлэгийн хогны уут

    Зүлэгний навчны уут/Цэцэрлэгийн хогны уут

    Цэцэрлэгийн хог хаягдлын уут нь хэлбэр, хэмжээ, материалаараа ялгаатай байж болно.Хамгийн түгээмэл гурван хэлбэр нь цилиндр, дөрвөлжин, уламжлалт шуудай хэлбэр юм.Гэсэн хэдий ч навчийг шүүрэхэд туслах нэг талдаа хавтгай, тоосны савтай уут бас сонголт юм.